dnes je 30.7.2021

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na stránke on-line knihy - Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní - zaoberajúcej sa verejným obstarávaním. On-line kniha  Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní  slúži ako praktická pomôcka pre všetky subjekty aplikujúce zákon o verejnom obstarávaní ako napríklad verejní obstarávatelia a obstarávatelia, záujemcovia, uchádzači alebo účastníci.

Dňa 6. mája 2021 vstúpi do platnosti zákon č. 141/2021 ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ktorý v § 1 ods. 2 písm. d) predmetného zákona ustanoví, na koho sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Podľa novely č. 141/2021 sa zákon nebude vzťahovať na výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Novela sa podľa § 1 ods. 2 písmena g) nebude vzťahovať ani na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom Spoločného slovníka obstarávania -75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacientov.

Súčasťou on-line knihy okrem aktuálnych zmien priajatých v roku 2021 je komentár k § 11 k novele zákona č. 62/2020 Z. z. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, s účinnosťou od 27. marca 2020. V súvislosti s prijatím zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zároveň novelizované vybrané ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Okrem vypustenia právnej úpravy doterajšieho registra konečných užívateľov výhod v rámci ustanovení § 159 až § 162 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, upravila novela aj zmenu ustanovenia § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. On-line kniha obsahuje okrem najnovšieho komentára aj komentár k staršiemu zákonu č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ktorý bol v znení účinný k 3. decembru 2015.  

On-line kniha pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly on-line knihy a obohacuje jej obsah.  

Zákon o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 6. 5. 2021 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Starý zákon o verejnom obstarávaní na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Najnovšie články:

Nájdete tu:

Čo nájdete v online knihe?

  • Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní (343/2015 Z. z.) - aktuálny komentár k novému zákonu o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. apríla 2016
  • Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní (25/2006 Z. z.) - komentár k staršiemu zákonu o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., ktorý bol účinný do 17. apríla 2016


V online knihe prinášame tieto nové časti:

S on-line knihou ste získali:

  • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Mgr. Martina Galabová
Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke  a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou postupov verejného obstarávania pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a taktiež s poradenstvom v oblasti vereného obstarávania pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov. Venuje sa publikačnej činnosti, lektorovaniu a poradenskému servisu. Je autorka publikácie „Centrálne verejné obstarávanie“ vydavateľstva VERLAG DASHŐFER.


Ďalší autori:

  • JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. 

  • JUDr. Katarína Liebscherová, Eversheds Sutherland

je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2015 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejného obstarávania, odpadového hospodárstva a pracovného práva. 

  • Mgr. Mária Sadloňová, Eversheds Sutherland

je absolventkou Právnickej fakulty Vysokej školy v Sládkovičove. Od roku 2011 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland. Venuje sa najmä všeobecnému obchodnému a občianskemu právu. 

  • Mgr. Jana Takáčová

Spokojní zákazníci online knihy

"Naša spoločnosť si objednala prístup do tejto on-line iba prednedávnom, ale musíme uznať, že neľutujeme. Informácie, ktoré sú v nej obsiahnuté, nám veľmi pomáhajú. Oceňujeme, že sa v diele nachádza komentár k novému aj starému zákonu o verejnom obstarávaní. Pomerne často využívame aj bezplatný odpovedný servis."
Štefan H., Levice


"Dielo síce nevyužívame každý deň, ale keď to potrebujeme, zakaždým v ňom nájdeme hľadané informácie."
 Ján P., Trebišov


"Knihu sme si zakúpili pre lepšie pochopenie výkladu zákona o verejnom obstarávaní. Sme spokojní, páči sa nám prehľadné spracovanie a rýchlo fungujúce vyhľadávanie." 
Mária M., Bratislava

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV