dnes je 25.9.2021

Input:

V zbierke zákon SR bol uverejnený zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

20.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.147 V zbierke zákon SR bol uverejnený zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Od 2. augusta 2021 nadobúda účinnosť zákon č. 2014/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorého cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie a zároveň podpora konkurencieschopnosti priemyselného odvetvia.

Zákon upravuje:

I. minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel (ďalej len „minimálny podiel”) pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,

II. dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,

III. zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Zákon sa vzťahuje na:

IV. nadlimitné