dnes je 30.7.2021

Input:

Úprava výnimiek z použitia postupov verejného obstarávania pri obstarávaní výskumných a vývojových služieb

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.142 Úprava výnimiek z použitia postupov verejného obstarávania pri obstarávaní výskumných a vývojových služieb

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal

Dňa 6. mája 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom malo podľa dôvodovej správy byť odstránenie národného ”goldplatingu“ a zosúladenie národnej úpravy s európskym právom v oblasti služieb zameraných na výskum a vývoj.

Touto legislatívnou zmenou sa nahradí súčasná štylisticky komplikovanejšia formulácia zákona, a to za účelom adresnejšieho riešenia situácie podpory výskumu a vývoja vykonávaného subjektmi, ktoré nie sú verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi.

Z uvedeného dôvodu sa v zákone o verejnom obstarávaní upravila jedna z výnimiek z použitia postupov vereného obstarávania na výskumno-vývojové služby.

Reálny dopad na aplikačnú prax nie je možné momentálne odhadnúť, zmena sa však javí skôr ako kozmetická.

Na základe tejto novej právnej úpravy má