Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 187f

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.3.6 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 187f

JUDr. Simona Laktišová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

§ 187f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019

Úrad je povinný do 31. januára 2021 poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie70a) o každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi, ktorí majú do 31. decembra 2020 zriadený profil, ako aj o každom hospodárskom subjekte zapísanom do 31. decembra 2020 v zozname hospodárskych subjektov; na tento účel mu Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne súčinnosť. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečí vydanie identifikačných údajov a autentifikačných údajov, ktoré vydáva za podmienok podľa osobitného predpisu,75a) všetkým osobám oznámeným podľa prvej vety, ktoré tieto podmienky spĺňajú.


Z dôvodu novelizovaného ustanovenia § 154 ods. 5 ZVO, ktoré zaviedol s účinnosťou od 1. 8. 2019 zákon č. 215/2019 Z. z., zakotvuje komentované ustanovenie pravidlá k aplikácii predmetnej novinky.

Keďže zákonom č. 215/2019 Z. z. došlo k zavedeniu elektronickej fakturácie pre vymedzené orgány verejnej správy (pozri komentár k ustanoveniu § 154 ods. 5 ZVO), zaviedla sa ustanovením § 187f lehota, v rámci ktorej je Úrad povinný poskytnúť Ministerstvu financií SR údaje potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie.

Úrad najneskôr do 31. 1.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: