Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.1.2020 - spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.1.2020
 USD1,11 (+0,01)
 GBP0,84 (+0,01)
 PLN4,24 (+0,01)
 CZK25,16 (+0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Formuláre a žiadosti potrebné pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

 • Podmienky pre Zápis/Predĺženie zápisu
 • Conditions for Registration to The List of Economic Operators 
 • Oznámenie Zmeny údajov
 • Elektronické odosielanie žiadostí o zápis/predĺženie/zmenu údajov 
 • Najčastejšie nedostatky žiadostí o Zápis/Predĺženie zápisu 
 • Správne poplatky pre hospodárske subjekty 

Dôležité upozornenie

Účinnosť zákona proti byrokracii od 1. 9. 2018

Úrad dáva hospodárskym subjektom do pozornosti zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), ktorým sa zavádza povinnosť orgánov verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy.Úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s vedením zoznamu hospodárskych subjektov nebude od 1. septembra 2018 od hospodárskych subjektov, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb (ďalej len „register“) žiadať výpis z obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službuako prvý krok k zásade „jedenkrát a dosť“.

Zrušenie povinnosti predkladať  doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa vzťahuje len  na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, zapísaným v registri

 • Formulár žiadosti o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov pre fyzické osoby
 • Formulár žiadosti o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov pre právnické osoby
 • Formulár žiadosti o predĺženie zápisu pre fyzické osoby
 • Formulár žiadosti o predĺženie zápisu pre právnické osoby
 • Formulár pre oznámenie zmeny údajov
 • Formulár žiadosti o vydanie osvedčovacej doložky

Formuláre žiadostí pre zdravotné poisťovne:

 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Žiadosť pre Sociálnu poisťovňu
 • Formulár žiadosti pre daňový úrad
 • Formulár žiadosti pre okresný súd - konkurz/reštrukturalizácia
 • Formulár žiadosti pre okresný súd - likvidácia
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 53 09 info@dashofer.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: