Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.9.2020
 USD1,17 (-0)
 GBP0,92 (+0,01)
 PLN4,5 (+0,01)
 CZK26,97 (-0,04)
viac
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Formuláre a žiadosti potrebné pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

V tejto časti nájdete formuláre a žiadosti potrebné pre úspešné zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov, predĺženie zápisu, oznámenia zmeny údajov a iné.

  • Podmienky pre Zápis/Predĺženie zápisu  
  • Conditions for Registration to The List of Economic Operators
  • Oznámenie Zmeny údajov
  • Elektronické odosielanie žiadostí o zápis/predĺženie/zmenu údajov
  • Najčastejšie nedostatky žiadostí o Zápis/Predĺženie zápisu
  • Správne poplatky pre hospodárske subjekty

Formulár žiadosti o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov

žiadosť pre fyzické osoby

žiadosť pre právnické osoby

Formulár žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov

žiadosť pre fyzické osoby

žiadosť pre právnické osoby

Formulár pre oznámenie zmeny údajov

žiadosť o zmenu údajov

Poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT

Formulár žiadosti o vydanie osvedčovacej doložky

žiadosť o vydanie osvedčovacej doložky: verzia

Formuláre žiadostí pre zdravotné poisťovne

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Formulár žiadosti pre Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa

Formulár žiadosti pre daňový úrad

daňový úrad

Formulár žiadosti pre colný úrad

colný úrad

Formulár žiadosti pre okresný súd - konkurz/reštrukturalizácia

okresný súd - konkurz/reštrukturalizácia

Formulár žiadosti pre okresný súd - likvidácia

okresný súd - likvidácia

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.


 + 421 - 2 - 33 00 55 55 info@dashofer.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: