Input:

Podlimitné zákazky - Príklad harmonogramu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

3.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Podlimitné zákazky - Príklad harmonogramu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

Mgr. Martina Galabová

1.8.2018 - zaslanie výzvy na predkladanie ponúk Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania

do piatich dní (najneskôr 6. 8. 2018) - zverejnenie výzvy vo Vestníku verejného obstarávania.

27. 8. 2018 - uplynie lehota na poskytnutie súťažných podkladov.

22. 8. 2018, 12.00 h - uplynie najneskoršia lehota na poskytnutie vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,  v súťažných podkladoch alebo v inej


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: