Input:

§ 50 ZVO Elektronický katalóg - praktický príklad

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.20.1 § 50 ZVO Elektronický katalóg – praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová

Kedy a kde má verejný obstarávateľ uviesť, že ide vyhlasovať zákazku, v ktorej majú uchádzači predkladať ponuky vo forme elektronického katalógu?

Inštitút elektronického katalógu je upravený v ustanovení § 50 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). V súlade s týmto ustanovení môže osoba vyhlasujúca verejné obstarávanie vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg, ak vyžaduje predkladanie elektronických ponúk. Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu je možné využiť najmä pri realizácii dynamického nákupného systému.

Pre osoby vyhlasujúce verejné obstarávanie vyplýva z ustanovenia § 50 ods. 3 zákona viacero povinností, čo a kde uviesť v súvislosti so zámerom využiť inštitút elektronického katalógu.

1. Oznámenie

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, či vyžadujú, aby sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: