Input:

§ 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príklad

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1.19.1 § 49 ZVO Predkladanie ponúk - praktický príklad

Mgr. Jana Takáčová


Otázka:

Sme ako uchádzač stále povinní predkladať ponuku ako dve obálky s označením „Ostatné” a „Kritériá”?

Odpoveď:

Jednou z noviniek, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), ktorá je účinná od 1. januára 2019, je zrušenie dvojobálkového systému predkladania ponúk. Uchádzačom však v súvislosti s predkladaním ponúk vznikla ďalšia povinnosť.

Predkladanie ponúk je upravené v ustanovení §49 zákona, z ktorého po novele vypadla povinnosť predkladať ponuky rozdelené na dve časti, a to na časť „Ostatné” a časť „Kritériá”. Všetky ponuky sa tak v súčasnosti predkladajú už iba v jednej obálke.

Novinkou v zákone je však ustanovenie §49 ods. 5, podľa ktorého je platí, že ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Predmetné údaje sa uvádzajú v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci svojich metodických usmerneniach v súvislosti s predmetným ustanovením dáva do pozornosti dôvodovú správu k veľkej novele, podľa ktorej sa v praxi vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: